Jak začít s rekonstrukcí

Vybourání jádra – vybourání bytového jádra.

Řezání panelů & Řezání panelových stěn ( nosná / nenosná )

Jak začít ?

K vyřezání otvoru do nosného panelu je samozřejmě nutné:

1) Statický výpočet & statika

2) Stavební povolení

3) Zajištění ostatních panelů – stropní panel & ostatní panely se nesmí hnout    * před-statické zabezpečení !!!

4) Předvrtání panelů aby nedošlo přeřezům v rozích – vyloučení porušení statických posudků

5) Vyřezání otvoru stěnovou pilou bez vibrace aby nedošlo k porušení statiky

5) Odsávání vody – rozřezání na manipulační kusy

6) Osazení ocelového rámu do betonu & osazení překladu

7) Aktivace překladu & ocelového rámu

8) Vystavení dokladu pro stavební úřad “ Certifikace otvoru
a potvrezní dle kterých norem se výřez do betonu prováděl
včetně dokumentace

Možnost * Nová technologie, která potěší i Vaše sousedy: tiché řezání železobetonových panelů. ( o jednu třetinu vyšší cena) 

*** Kompletní rekonstrukce bytů dle dohody ***

Osazení­ a aktivace ocelového rámu

Vyřezání­ otvoru v panelu