GEOTERMÁLNÍ VRTY A ŠPIČKOVÉ VYSTROJENÍ GEOTERMÁLNÍCH VRTŮ GEOHEAT®

CO JE GEOTERMÁLNÍ ENERGIE A GEOTERMÁLNÍ VRT PRO TEPELNÁ ČERPADLA ?
Geotermální energie je neustále k dispozici ve dne i v noci, v létě i v zimě.

Bezplatný a nevyčerpatelný zdroj tepla ze ZEMĚ.

Díky geotermálním vrtům můžete využívat půdu jako bezplatný zdroj energie po celý rok. Od hloubky přibližně 10 až 15 m je teplota konstantní a pohybuje se kolem 10 až 12 °C. Každých 30 metrů se teplota zvýší přibližně o 1 °C. Vertikální geotermální sonda z plastu (PE) nebo nerezové oceli (V2A) efektivně využívá toto geotermální teplo a je ideální pro malé pozemky a hotové zahrady, protože vyžaduje malý prostor.

V geotermálních sondách z plastu (PE) nebo nerezové oceli (V2A) cirkuluje mrazuvzdorné hnací médium, které odebírá teplo ze země a v tepelném čerpadle se přeměňuje na tepelnou energii pro ohřev vody a vytápění. Tepelné čerpadlo funguje jako obrácená lednička. K výrobě tepla je zapotřebí přibližně 25 % elektřiny a přibližně 75 % volné geotermální energie.

Geotermální energie je čistá a šetrná k životnímu prostředí.
Staňte se nezávislými na fosilních palivech! Využívejte obnovitelnou energii ze země pro nové budovy a renovované staré budovy. Výroba energie z regenerativní geotermální energie má velký význam pro ochranu životního prostředí, spotřebovává se méně fosilních paliv a snižují se emise CO2.

 

VÝHODY DOMU VYTÁPĚNÉHO GEOTERMÁLNÍ ENERGIÍ
Geotermální energie je vždy k dispozici a to zdarma.
Po instalaci sond již není vrt viditelný.
Žádná nádrže a nebo sklad na topné oleje
Žádný komín
Žádný kominík
Téměř žádné náklady na údržbu
Nízké emise CO2 – ochrana životního prostředí a klimatu
Lze použít v létě i k chlazení domu
Zvyšuje hodnotu domu
Možnost obdržení dotací

KOLIK STOJÍ 1m VRTU A DO JAKÉ HLOUBKY SE VRTÁ ?
Cena geotermálního vrtu za 1m se pohybuje od 1.400,- do 2.800 Kč bez DPH – vždy záleží na geologii a okolních podmínkách.

Vyžadující hloubky u geotermálních vrtů se pohybují od 80 do 150metrů.
Hloubka geotermální sondy, a tedy i potřebných geotermálních vrtů, závisí na tepelné potřebě domu a tepelné vodivosti podloží.

ZKRÁCENÝ PŘEHLED POSTUPU V PŘÍPADĚ ZÁJMU
1 ADMINISTRATIVA
2 PROVEDENÍ VRTU
3 VYSTROJENÍ VRTU – OSAZENÍ SONDY A UTĚSNĚNÍ – OSAZENÍ ŠACHTY – ROZDĚLOVAČE
4 NAPLNĚNÍ SOND A PŘIPOJENÍ NA TEPELNÉ ČERPADLO DO TECHNICKÉ MÍSNOSTI

JSME PŘEDNÍM DODAVATELEM NA ČESKÉM TRHU CO SE TÝKÁ ŠETRNÉHO VRTÁNÍ VODNÍM VÝPLACHEM

ZAČÍNÁME TAM KDE SE OSTATNÍ S TECHNIKOU NEDOSTANOU

ERDWÄRME GEOTHERMIE Drilling wells Brunnenbohrgeräte Brunnen bohren

Podívejte se zde zde: