HLOUBKA GEOTERMÁLNÍHO VRTU


DO JAKÉ HLOUBKY SE VRTÁ ?

Vyžadující hloubky u geotermálních vrtů se pohybují od 80 do 150metrů.

Hloubka geotermálního vrtu a sondy a tedy i potřebných geotermálních vrtů,
závisí na tepelné spotřebě domu a tepelné vodivosti podloží.

Od toho se odvíjí a počítá celková hloubka vrtu a počet sond.