Vrty a vrtání do nesoudržných hornin ( jíly , písky, štěrky, štěrkopísky, hlína, spraše a jiné ) pro studny nebo tepelná čerpadla a geotermální sondy země-voda. A proč malým strojem a výplachem ? Více níže ! Dále se specializujeme se na hlubší vrty vodním a vzduchovým výplachem s malou špičkovou vrtací technikou s max. výkonem a navíc v omezených prostorech bez poničení pozemku či zahrady.

Jedna s vrtných technik je vrtání vodním výplachem – jedná se o jednu se čtyř vrtacích technik, kterou též nabízíme a na kterou se specializujeme. Vrtání vodním výplachem je nadřazený výraz – vrtání vodním výplachem je náročná vrtací technika a hodně specifická, která se používá pří vrtání nesoudržných hornin jakou jsou například písky, jíly, štěrkopísky, štěrky a další.

Rozlišujeme nízkotlakové a vysokotlakové (voda a vzduch) vrtání vodním výplachem. Jeho využití je například u vrtů pro studny, geotermální vrty, pískové vrty, solární vrty a další.
Nesoudržné horniny není možné a efektivní odvrtat tlačeným vzduchem ( kompresorem ).

JEDNÁ SE O NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGII TZN. ŠETRNÉ a BEZVIBRAČNÍ VRTÁNÍ
VODNÍM VÝPLACHEM. POUŽÍVÁME při vrtání STUDNÍ, GEOTERMÁLNÍCH VRTŮ, PÍSKOVÝCH VRTŮ,
SOLÁRNÍCH VRTŮ A DALŠÍ.

* BEZ VIBRACÍ ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ SPODNÍCH PRAMENŮ
* BEZ VIBRACÍ ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ OKOLNÍCH A SOUSEDNÍCH STUDEN
* BEZ VIBRACÍ ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ STATIKY NA BUDOVÁCH
* BEZ VIBRACÍ ABY NEDOŠLO HLAVNĚ K POŠKOZENÍ HLUBINOVÉHO SPODNÍHO PODLOŽÍ
* BEZ VIBRACÍ RŮZNÉ KAMENÉ PODLOŽÍ VODNÍM VÝPLACHEM

NA ČESKÉM TRHU PATŘÍ NAŠE SPOLEČNOST URČITĚ NA PŘEDNÍ a PRVNÍ MÍSTO VE VRTÁNÍ VODNÍM VÝPLACHEM – JIŽ SPOUSTA VRTŮ NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ BYLO ODVRTANÉ ŠETRNĚ a TO VODNÍM VÝPLACHEM

VRTÁNÍ STUDNÍ a VRTÁNÍ GEOTERMÁLNÍCH VRTŮ ŠETRNĚ VODNÍM VÝPLACHEM.
MÁME DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI.