VRTANÁ STUDNA malým úzkým nízkým lehkým strojem – šetrně zodpovědně čistě – voda studny hlubší geotermální vrty pro tepelná čerpadla do nesoudržné horniny jíly písky šterky šterkopísky spraše měkké zeminy a tvrdé podloží kámen skála drilling wells Brunnen Brunnenbohrungen

Vrtaná studna malým a lehkým strojem – MÁLO MÍSTA není problém ! Brunnenbohrung mit einem kleinem Bohrgerät – WENIG PLATZ ist kein Problem!
Vrtaná studna nízkým strojem – NÍZKÝ PRŮJEZD není problém ! Brunnen bohren mit einem niedrigem Bohrgerät – NIEDRIGE DURCHFAHRT ist kein Problem !
Vrtaná studna lehkým strojem – malá váha není problém ! Lehká a kompaktní ALE silná a flexibilní vrtná souprava
pro vrtání studní a geotermálních vrtů – čistě a šetrně do 50-60m hloubky 🙂
ZAHRADU JIŽ V DOKONČENÉM STAVU ? NENÍ PROBLÉM !
Bohrungen mit einer leichten Maschine – geringes Gewicht ist kein Problem! Leichtes und kompaktes ABER starkes und flexibles Bohrgerät
zum Bohren von Brunnen und Geothermiebohrungen bzw. Erdwärme – sauber und schonend bis zu einer Tiefe von 50-60m 🙂
FERTIGER GARTEN ? KEIN PROBLEM !
VRTÁNÍ STUDNÍ PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ BEROUN BENEŠOV PŘÍBRAM ŘÍČANY PRŮHONICE JESENICE OSNICE ZDIMERICE STUDNA NA KLÍČ / VRTÁNÍ STUDNY STUDNÍ / GEOTERMÁLNÍ VRT PRO TEPELNÉ ČERPADLO / VRTY PRO TEPELNÁ ČERPADLA / PRŮZKUMNÉ VRTY VRTANÉ STUDNY / GEOLOGICKÉ VRTY / PO CELÉ ČR / PRAHA ZÁPAD OKOLÍ / PRAHA VÝCHOD / JIHOČESKÝ KRAJ / STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PELHŘIMOV KLADNO KOLÍN RAKOVNÍK MLADÁ BOLESLAV BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV BRNO SEDLČANY LYSÁ NAD LABEM Plzeň MĚLNÍK ČERNOŠICE MNÍŠEK POD BRDY KUTNÁ HORA NYMBURK TÁBOR KRALUPY VRANÉ NAD VLTAVOU KLADNO STRAKONICE ÚSTÍ NAD LABEM ČELÁKOVICE VRTANÉ STUDNY NA KLÍČ / VRTANÉ STUDNY VRT VODNÍM VÝPLACHEM STUDNA SOLÁRNÍ VRTY PÍSKOVÉ VRTY JÍLOVÉ VRTY ŠTERKOVÉ VRTY ERDWÄRME GEOTHERMIE GEOTHERMAL ENERGY rever.store 
ZÁJEM O VRTANOU STUDNU ?
ZÁJEM O VODNÍ GEOTERMÁLNÍ VRT ?
*ALE* !!
* JE U VÁS OMEZENÝ PŘÍSTUP / MÁLO MÍSTA NA POZEMKU !?
* ŮZKÝ PRŮJEZD !?
* NÍZKÝ PRŮJEZD !?
* DŮM / ZAHRADU MÁTE JIŽ V DOKONČENÉM STAVU !?
* SLOŽITÉ PODLOŽÍ např. PÍSKY JÍLY ŠTERKY ŠTERKOPÍSKY !?
* NESOUDRŽNÉ PODLOŽÍ
!?

 

NENÍ PROBLÉM – MÁME ŘEŠENÍ !
ZAČÍNÁME TAM, KDE SE JINÝ NEDOSTANOU !!!

S NÁMI vždy
ŠETRNĚ, ZODPOVĚDNĚ a ČISTĚ !!!

* Nepoškodíme zahradu či trávník ani dlažbu !!!
* Projedeme cca.85cm a dostaneme se do úzkých prostorů !!!
* Používáme vystrojení špičkového německého výrobce !!!
* Nepoužíváme železné vystrojení ani pažení do vrtů aby
   nedošlo časem k znehodnocení vody ve studni !!!
Naše společnost se specializuje hlavně na vrty v nesoudržném
podloží např.
jíly, písky, štěrkopísky, štěrky, balvany a další
složité a problémové geologické podloží.
* KVALITA JE u NÁS SAMOZŘEJMOST, ale

ZODPOVĚDNOST považujeme za velmi důležitou záležitost při vrtání studny !
ZODPOVĚDNĚ ke klientovi a ZODPOVĚDNĚ k okolnímu prostředí a podloží !

Maximalizujeme dostatek a přítok vody a NÉ odvrtané metry !
A proto s vrtáním skončíme při dostatku vody a NÉ v maximální hloubce !

POZOR – vyskytují se často geologické posudky na vrtané
studny, kde jsou uvedené zbytečně hluboké vrty !!!

Upozornění:

Signifikantní výhody naší vrtací technologie a strojů

* Naše nová technika patří mezi nejmodernější vrtné soupravy
* Ekologické vrtání studny bez znečístění a poničení
   pozemku / zahrady / trávníku / terénu / přírody / životního
   prostředí / a dalších – používáme pří vrtání recyklátor a stroje je
   pouze 1,5t lehký – zachycení vody a vývrtaného materiálu
* Chráníme přírodu a minimalizujeme znečištění životního prostředí
* Kompaktní rozměry – pouze 0,80cm ůzký – projede pomalu
   každou bránou a průjezdem kde je potřeba vrtat 
* Stroj je 1,5t lehký s velkým výkonem
* Soupravy vrtá do 50-70m a víc
* Nízká hlučnost technologie
* Nižší náklady na přepravu
* A mnoha dalších výhod
Pro lepší představu můžete zhlédnout video zde – Vrtací stroj při
vrtání studny s vodním výplachem šetrné v
kombinaci s recyklátorem
 
Vodní vrt je vždy začátek něco skvělého a ůžasného – další
přínos pro přírodu a životní prostředí …
Provádíme vrty např. o průměrech

 

130mm – vystrojení PVC pro pitnou vodu 70-80cm
153mm – vystrojení PVC pro pitnou vodu 100mm / 110cm
176mm – vystrojení PVC pro pitnou vodu 125cm
185mm – vystrojení PVC pro pitnou vodu 125cm / PVC 140cm
191mm – vystrojení PVC pro pitnou vodu 140cm

Využití vrtaných studen a vrtů – zdroj pitné a ůžytkové vody například

* u rodinných domů rodinné domy
* v zahradách zahrady / v okrasných zahradách zahrada
* u průmyslových a firemních objektů průmyslové objekty
* u zemědělských sídel zemědelské sídla a usedlosti

* v rekreačních a zahradních chat rekreační a zahradní chaty
* u venkovních chat venkovní chalupy
* v polích a lánech

 

Efektivní rotační vrtání s vodním výplachem v malých a v nejmenších prostorech. vrtané studny vodním výplachem
specializujeme se na šetrné rotační vrtání výplachem podzemních vod a
profesionální výstavbu studní, vrtání podzemních vod ve
stísněných prostorách. Opatrně a v nejmenším prostoru
vrtáme podzemní vodu, pitné vody, zahradní
studny, vodní studny pro zemědělství nebo studny
pro zavlažovaní. Rychlost dodávky našich studní podzemní
vody je až více m³ / h. Odborně provádíme také hasicí studny
pro soukromé, městské a zemědělské oblasti v souladu zákonem
a nebo vrty pro geologické výchozy, měřicí body podzemních vod
(metodou suchého vrtání nebo vyplachováním), geotermální sondy,
sací a sací studny pro provoz tepelných čerpadel
Brunnenbohrung Brunnen Erdwärmebohrungen Gartenbrunnen
Garten Brunnen Bohrung Wasserbohrung Wasser bohren
Brunnenbau

V případě zájmu o vrtání studny / vrtu pro tepelné čerpadlo
/ o průzkumný vrt a nebo o geologický vrt – kontaktujte nás zde

Co nabízíme:

  • Vyřídíme dokumentací / projekt / stavební povolení
  • Vlastního geologa
  • Vrty provádíme již od roku 2004 vrtací technikou
  • Cena za metr vrtu obsahuje vždy 
  • Ukázkové videa najdete zde.

    Aktuálně probíhá větší rozsah aktualizace stránek

Forever water & for ever water !
Forever water & for ever water !
Ekologické vrtání studní vč. recyklátoru – odvrtaný materiál a voda se zachycuje
v recyklační nádobě – žádné NEČISTOTY na pozemku – nejmodernější německá
technologie chrání přírodu, životní prostředí a HLAVNĚ VAŠÍ ZAHRADU !!!
Vrtaná studna slouži jako zavlažovací zdroj zahrady či trávníku – rostlin atd. / Forever water & for ever water !
Žádné oblepování fasád – zde se vrtalo 1m od fasády
Vrtání studny výplachem vč. recyklátoru – jednoduchá likvidace a recyklace