VRTANÁ STUDNA malým úzkým nízkým lehkým strojem – šetrně zodpovědně čistě – voda studny vrty – drilling wells Brunnenbohrungen Brunnen

Vrtaná studna malým a lehkým strojem – MÁLO MÍSTA není problém ! Brunnenbohrung mit einem kleinem Bohrgerät – WENIG PLATZ ist kein Problem!
Vrtaná studna nízkým strojem – NÍZKÝ PRŮJEZD není problém ! Brunnen bohren mit einem niedrigem Bohrgerät – NIEDRIGE DURCHFAHRT ist kein Problem !
Vrtaná studna lehkým strojem – malá váha není problém ! Lehká a kompaktní ALE silná a flexibilní vrtná souprava
pro vrtání studní a geotermálních vrtů – čistě a šetrně do 50-60m hloubky 🙂
ZAHRADU JIŽ V DOKONČENÉM STAVU ? NENÍ PROBLÉM !
Bohrungen mit einer leichten Maschine – geringes Gewicht ist kein Problem! Leichtes und kompaktes ABER starkes und flexibles Bohrgerät
zum Bohren von Brunnen und Geothermiebohrungen bzw. Erdwärme – sauber und schonend bis zu einer Tiefe von 50-60m 🙂
FERTIGER GARTEN ? KEIN PROBLEM !
VRTÁNÍ STUDNÍ PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ BEROUN BENEŠOV PŘÍBRAM ŘÍČANY PRŮHONICE JESENICE OSNICE ZDIMERICE STUDNA NA KLÍČ / VRTÁNÍ STUDNY STUDNÍ / GEOTERMÁLNÍ VRT PRO TEPELNÉ ČERPADLO / VRTY PRO TEPELNÁ ČERPADLA / PRŮZKUMNÉ VRTY VRTANÉ STUDNY / GEOLOGICKÉ VRTY / PRAHA ZÁPAD OKOLÍ / PRAHA VÝCHOD / STŘEDOČESKÝ KRAJ SEDLČANY PŘÍBRAM BRNO Plzeň MĚLNÍK BEROUN BENEŠOV TÁBOR KRALUPY VRANÉ NAD VLTAVOU VRTANÉ STUDNY NA KLÍČ / VRTANÉ STUDNY VRT VODNÍM VÝPLACHEM STUDNA ERDWÄRME GEOTHERMIE GEOTHERMAL ENERGY rever.store
ZÁJEM O VRTANOU STUDNU ?
ZÁJEM O VODNÍ GEOTERMÁLNÍ VRT ?
*ALE* !!
* JE U VÁS OMEZENÝ PŘÍSTUP / MÁLO MÍSTA NA POZEMKU !?
* ŮZKÝ PRŮJEZD !?
* NÍZKÝ PRŮJEZD !?
* DŮM / ZAHRADU MÁTE JIŽ V DOKONČENÉM STAVU !?
* SLOŽITÉ PODLOŽÍ např. PÍSKY JÍLY ŠTERKY ŠTERKOPÍSKY !?
* NESOUDRŽNÉ PODLOŽÍ
!?

NENÍ PROBLÉM – MÁME ŘEŠENÍ !
ZAČÍNÁME TAM, KDE SE JINÝ NEDOSTANOU !!!

S NÁMI vždy
ŠETRNĚ, ZODPOVĚDNĚ a ČISTĚ !!!

* Nepoškodíme zahradu či trávník ani dlažbu !!!
* Projedeme cca.85cm a dostaneme se do úzkých prostorů !!!
* Používáme vystrojení špičkového německého výrobce !!!
* Nepoužíváme železné vystrojení ani pažení do vrtů aby
   nedošlo časem k znehodnocení vody ve studni !!!
Naše společnost se specializuje hlavně na vrty v nesoudržném
podloží např.
jíly, písky, štěrkopísky, štěrky, balvany a další
složité a problémové geologické podloží.
* KVALITA JE u NÁS SAMOZŘEJMOST, ale

ZODPOVĚDNOST považujeme za velmi důležitou záležitost při vrtání studny !
ZODPOVĚDNĚ ke klientovi a ZODPOVĚDNĚ k okolnímu prostředí a podloží !

Maximalizujeme dostatek a přítok vody a NÉ odvrtané metry !
A proto s vrtáním skončíme při dostatku vody a NÉ v maximální hloubce !

POZOR – vyskytují se často geologické posudky na vrtané
studny, kde jsou uvedené zbytečně hluboké vrty !!!

Upozornění:

Signifikantní výhody naší vrtací technologie a strojů

* Naše nová technika patří mezi nejmodernější vrtné soupravy
* Ekologické vrtání studny bez znečístění a poničení
   pozemku / zahrady / trávníku / terénu / přírody / životního
   prostředí / a dalších – používáme pří vrtání recyklátor a stroje je
   pouze 1,5t lehký – zachycení vody a vývrtaného materiálu
* Chráníme přírodu a minimalizujeme znečištění životního prostředí
* Kompaktní rozměry – pouze 0,80cm ůzký – projede pomalu
   každou bránou a průjezdem kde je potřeba vrtat 
* Stroj je 1,5t lehký s velkým výkonem
* Soupravy vrtá do 50-70m a víc
* Nízká hlučnost technologie
* Nižší náklady na přepravu
* A mnoha dalších výhod
Pro lepší představu můžete zhlédnout video zde – Vrtací stroj při
vrtání studny s vodním výplachem šetrné v
kombinaci s recyklátorem
 
Vodní vrt je vždy začátek něco skvělého a ůžasného – další
přínos pro přírodu a životní prostředí …
Provádíme vrty např. o průměrech

130mm – vystrojení PVC STÜ 70-80cm
153mm – vystrojení PVC STÜ 100mm / 110cm
176mm – vystrojení PVC STÜ 125cm
185mm – vystrojení PVC STÜ 125cm / PVC 140cm
191mm – vystrojení PVC STÜ 140cm

Využití vrtaných studen a vrtů – zdroj pitné a ůžytkové vody například

* u rodinných domů rodinné domy
* v zahradách zahrady / v okrasných zahradách zahrada
* u průmyslových a firemních objektů průmyslové objekty
* u zemědělských sídel zemědelské sídla a usedlosti

* v rekreačních a zahradních chat rekreační a zahradní chaty
* u venkovních chat venkovní chalupy
* v polích a lánech

Efektivní rotační vrtání s vodním výplachem v malých a v nejmenších prostorech. vrtané studny vodním výplachem
specializujeme se na šetrné rotační vrtání výplachem podzemních vod a
profesionální výstavbu studní, vrtání podzemních vod ve
stísněných prostorách. Opatrně a v nejmenším prostoru
vrtáme podzemní vodu, pitné vody, zahradní
studny, vodní studny pro zemědělství nebo studny
pro zavlažovaní. Rychlost dodávky našich studní podzemní
vody je až více m³ / h. Odborně provádíme také hasicí studny
pro soukromé, městské a zemědělské oblasti v souladu zákonem
a nebo vrty pro geologické výchozy, měřicí body podzemních vod
(metodou suchého vrtání nebo vyplachováním), geotermální sondy,
sací a sací studny pro provoz tepelných čerpadel
Brunnenbohrung Brunnen Erdwärmebohrungen Gartenbrunnen
Garten Brunnen Bohrung Wasserbohrung Wasser bohren
Brunnenbau

V případě zájmu o vrtání studny / vrtu pro tepelné čerpadlo
/ o průzkumný vrt a nebo o geologický vrt – kontaktujte nás zde

Co nabízíme:

  • Vyřídíme dokumentací / projekt / stavební povolení
  • Vlastního geologa
  • Vrty provádíme již od roku 2004 vrtací technikou
  • Cena za metr vrtu obsahuje vždy 
  • Ukázkové videa najdete zde.

    Aktuálně probíhá větší rozsah aktualizace stránek

Forever water & for ever water !
Forever water & for ever water !
Ekologické vrtání studní vč. recyklátoru – odvrtaný materiál a voda se zachycuje
v recyklační nádobě – žádné NEČISTOTY na pozemku – nejmodernější německá
technologie chrání přírodu, životní prostředí a HLAVNĚ VAŠÍ ZAHRADU !!!
Vrtaná studna slouži jako zavlažovací zdroj zahrady či trávníku – rostlin atd. / Forever water & for ever water !
Žádné oblepování fasád – zde se vrtalo 1m od fasády
Vrtání studny výplachem vč. recyklátoru – jednoduchá likvidace a recyklace