Project engeneering / geologie


PRO GEOLOGY
/ DRILLING WELLS /

Průzkumné vrty – hlubinové odebírání vzorků


Naše společnost se taky zabývá projektováním nadstandartních
projektů v oboru „vrtné soupravy a zařízení“


Geologie – geologické vrtací stroje, soupravy a zařízení
Geologie – geologische Bohrsysteme
Geology – geological drilling systems


Fotografie / popis / služby – sledujte
Připravujeme informace / probíhá aktualizace – děkujeme za
pochopení,